Lof JSliderNews 2.0 - Jquery 1.7.x
  • FarazNetwork
  • Microsoft
  • Mikrotik
  • Microsoft
  • Helpdesk
Next
مالتی مدیا آموزشی Elastix به زبان فارسی
تعداد بازدید : (8154 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه
ارسالی کاربران

اگر تمایل دارید که این محصول در اولویت بالاتر تولید گردد، لطفا درخواست تان را در خبرنامه ثبت نمایید



مالتی مدیا آموزشی طراحی و برنامه نویسی پرتال های سازمانی به زبان فارسی
تعداد بازدید : (7798 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه

اگر تمایل دارید که این محصول در اولویت بالاتر تولید گردد، لطفا درخواست تان را در خبرنامه ثبت نمایید



مالتی مدیا آموزشی CCNP Route به زبان فارسی
تعداد بازدید : (7133 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه

این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.



مالتی مدیا آموزشی 201 Linux LPIC-2 به زبان فارسی (Linux Engineer)
تعداد بازدید : (6874 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی XenApp & XenDesktop به زبان فارسی
تعداد بازدید : (6706 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه

این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.

بخشی از فیلم های آموزشی دوره Citrix XenApp & XenDesktop

دانلود از سرور اول

 

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب ، راه اندازی و پیکربندی Citrix XenApp

دانلود از سرور دوم

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب ، راه اندازی و پیکربندی Citrix XenApp



مالتی مدیا آموزشی 2016 SharePoint Server به زبان فارسی
تعداد بازدید : (6649 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه

این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.

بخشی از فیلم های آموزشی دوره 2016 SharePoint Server

 

دانلود از سرور اول

 

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و آشنایی با محیط ، امکانات و توانمندیهای SharePoint

 

دانلود از سرور دوم

 

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و آشنایی با محیط ، امکانات و توانمندیهای SharePoint

اگر تمایل دارید که این محصول در اولویت بالاتر تولید گردد، لطفا درخواست تان را در خبرنامه ثبت نمایید



مالتی مدیا آموزشی CCNA Security به زبان فارسی
تعداد بازدید : (5846 مرتبه)
سر فصل دوره

بخشی از فیلم های آموزشی دوره CCNA Security

دانلود از سرور اول

فیلم آموزش فارسی جلسه اول دوره CCNA Security

دانلود از سرور دوم

فیلم آموزش فارسی جلسه اول دوره CCNA Security

اگر تمایل دارید که این محصول در اولویت بالاتر تولید گردد، لطفا درخواست تان را در خبرنامه ثبت نمایید



مالتی مدیا آموزشی E-Commerce به زبان فارسی
تعداد بازدید : (5826 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه

این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.

بخشی از فیلم های آموزشی دوره E-Commerce

دانلود از سرور اول

دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Marketing یا بازاریابی

دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Internet Marketing و شبکه های اجتماعی

دانلود از سرور دوم

دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Marketing یا بازاریابی

دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Internet Marketing و شبکه های اجتماعی



مالتی مدیا آموزشی CCNP Switch به زبان فارسی
تعداد بازدید : (5674 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی طراحی و مستند سازی شبکه با کمک Visio 2016 به زبان فارسی
تعداد بازدید : (5673 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه

این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.

بخشی از فیلم های آموزشی دوره طراحی و مستند سازی شبکه با کمک Visio 2016

آشنایی با طراحی و مستند سازی لینک های وایرلس با کمک Visio



مالتی مدیا آموزشی Skype for Business 2015 به زبان فارسی
تعداد بازدید : (5100 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه

این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.

بخشی از فیلم های آموزشی دوره Skype for Business 2015

 

دانلود از سرور اول

 

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب ، پیکربندی و بررسی توانمندیهای Lync Server

دانلود از سرور دوم

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب ، پیکربندی و بررسی توانمندیهای Lync Server

اگر تمایل دارید که این محصول در اولویت بالاتر تولید گردد، لطفا درخواست تان را در خبرنامه ثبت نمایید



مالتی مدیا آموزشی CCNA Voice به زبان فارسی
تعداد بازدید : (5002 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه

بخشی از فیلم های آموزشی دوره CCNA Voice

 

دانلود از سرور اول

 

فیلم آموزش فارسی جلسه اول دوره CCNA Voice

دانلود از سرور دوم

فیلم آموزش فارسی جلسه اول دوره CCNA Voice

اگر تمایل دارید که این محصول در اولویت بالاتر تولید گردد، لطفا درخواست تان را در خبرنامه ثبت نمایید



مالتی مدیا آموزشی CCNP Tshoot به زبان فارسی
تعداد بازدید : (4867 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی Solarwinds Orion Network Configuration Manager به زبان فارسی
تعداد بازدید : (4250 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی ISO/IEC 27001 ISMS به زبان فارسی
تعداد بازدید : (3989 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه
جزوات مربوطه

بخشی از فیلم های آموزشی دوره ISMS

فیلم آموزش فارسی آشنایی با دوره ISMS

فیلم آموزش فارسی آشنایی با یکسری از واژه ها و اصطلاحات دوره مدیریت امنیت اطلاعات



مالتی مدیا آموزشی 102 Linux LPIC 1 به زبان فارسی (Linux Administrator)
تعداد بازدید : (3911 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه
جزوات مربوطه

این دوره به صورت کاملا عملی و سناریو محور طبق سرفصل های موسسه LPI تدریس شده

بخشی از فیلم های آموزشی دوره  LPIc 1 - Exam 102

فیلم آموزش فارسی Introduction LPIC 1 -Exam 102 و همچنین معرفی مباحث مطرح در این دوره

فیلم آموزش فارسی آشنایی با



مالتی مدیا آموزشی SharePoint with EPM Server به زبان فارسی
تعداد بازدید : (3704 مرتبه)
سر فصل دوره
نرم افزار های مربوطه

این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.

بخشی از فیلم های آموزشی دوره SharePoint with EPM Server

دانلود از سرور اول

 

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و آشنایی با محیط ، امکانات و توانمندیهای MS Project Server 2010

دانلود از سرور دوم

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و آشنایی با محیط ، امکانات و توانمندیهای MS Project Server 2010

اگر تمایل دارید که این محصول در اولویت بالاتر تولید گردد، لطفا درخواست تان را در خبرنامه ثبت نمایید



آموزشی تصویری Upgrade از MCITP و MCSA به MCSE
تعداد بازدید : (3371 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه

این دوره شامل مباحث MCSE Server & Desktop , System Center و همچنین مباحث جدید 2016 Windows Server می باشد

دانلود از سرور اول

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب ، پیکربندی و بررسی توانمندیهای SCCM 2012

فیلم آموزش فارسی نصب ، پیکربندی و بررسی توانمندیهای DPM 2012

دانلود از سرور دوم

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب ، پیکربندی و بررسی توانمندیهای SCCM 2012

فیلم آموزش فارسی نصب ، پیکربندی و بررسی توانمندیهای DPM 2012



مالتی مدیا آموزشی SCCM - System Center Configuratin Manager 2016 به زبان فارسی
تعداد بازدید : (3228 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه

این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.

بخشی از فیلم های آموزشی دوره SCCM

دانلود از سرور اول

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب ، پیکربندی و بررسی توانمندیهای SCCM 2012

فیلم آموزش فارسی نصب ، پیکربندی و بررسی توانمندیهای DPM 2012

دانلود از سرور دوم

فیلم آموزش فارسی آماده سازی Active Directory و DNS برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب و پیکربندی SQL Server برای نصب سایر سرویس ها

فیلم آموزش فارسی نصب ، پیکربندی و بررسی توانمندیهای SCCM 2012

فیلم آموزش فارسی نصب ، پیکربندی و بررسی توانمندیهای DPM 2012

اگر تمایل دارید که این محصول در اولویت بالاتر تولید گردد، لطفا درخواست تان را در خبرنامه ثبت نمایید



مالتی مدیا آموزشی Hyper-V 2016 به زبان فارسی
تعداد بازدید : (2214 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی VMware vSphere VCAP 6.5 به زبان فارسی
تعداد بازدید : (2029 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه

اگر تمایل دارید که این محصول در اولویت بالاتر تولید گردد، لطفا درخواست تان را در خبرنامه ثبت نمایید



مالتی مدیا آموزشی 300 Linux LPIC-3 به زبان فارسی (Mixed Environment)
تعداد بازدید : (1803 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی 202 Linux LPIC-2 به زبان فارسی (Linux Engineer)
تعداد بازدید : (1801 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی 303 Linux LPIC-3 به زبان فارسی (Security)
تعداد بازدید : (1740 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی VMware Horizon View به زبان فارسی
تعداد بازدید : (1663 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه

اگر تمایل دارید که این محصول در اولویت بالاتر تولید گردد، لطفا درخواست تان را در خبرنامه ثبت نمایید



مالتی مدیا آموزشی Office Integration with Sharepoint 2016 به زبان فارسی
تعداد بازدید : (1522 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی +Server به زبان فارسی
تعداد بازدید : (341 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی Veeam Backup به زبان فارسی
تعداد بازدید : (337 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه


مالتی مدیا آموزشی +Project به زبان فارسی
تعداد بازدید : (333 مرتبه)


مالتی مدیا آموزشی +Cloud به زبان فارسی
تعداد بازدید : (328 مرتبه)
نرم افزار های مربوطه


  1   2  صفحه بعدي
صفحه 1 از 2
آمار سایت
      Untitled Document کاربران آنلاین : 9
      بازديد امروز : ‌382
      بازديد ديروز :‌ 1923
      بازديد كل :‌ 6572675
تماس با فراز نتورک

    تلفن : 66416682 (021)

    تلفن همراه : 09122381282

    Email : Info@FarazNetwork.ir

ساعت کاری فراز نتورک
از ساعت 9:30 صبح الی 8 بعد ازظهر
شماره حساب
ملی کارت بانک ملی
به نام : عیسی رشوند
شماره حساب : 0223013065006
شماره کارت : 4987 - 5055 - 9973 - 6037
هر گونه دخل و تصرف در محتوای آموزشی سایت فراز نتورک منع و پیگرد قانونی دارد، استفاده با ذکر منبع آزاد می باشد
Website Design by farazweb.com